Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Prispôsobiteľne zavesený menový kurz - Adjustable peg

Menový systém, pri ktorom krajiny udržiavajú fixný alebo na iné meny zavesený menový kurz. Tento kurz sa však periodicky prispôsobuje, keď sa príliš odchýli od úrovne určenej základnými silami. Uvedený systém sa používal pre hlavné meny v období platnosti bretton-woodskych dohôd ( 1944 až 1971 ).