Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Produkčná funkcia - Production function

Vzťah, resp. matematická funkcia špecifikujúca, aký objem produktu možno dosiahnuť pomocou daných inputov. Produkčná funkcia sa využíva pri analýze podniku, resp. ako "agregátna produkčná funkcia" pri analýze národného hospodárstva ako celku.