Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Produktivita - Productivity

Pojem, ktorým sa označuje pomer outputu k inputom (úhrnný produkt delený pracovnými inputmi je "produktivita práce"). Produktivita sa zvyšuje, ak to isté množstvo inputov vytvára viac outputu. Produktivita práce sa zvyšuje v dôsledku technického pokroku, vyššej pracovnej zručnosti pracovníkov a prehlbovania kapitálu.