Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Protekcionizmus - Protectionism

Politika, ktorú uskutočňujú niektoré krajiny na ochranu domáceho priemyslu pred konkurenciou z dovozu. (Protekcionistická politika sa najčastejšie realizuje pomocou ciel alebo kvót uvalených na tieto dovozy.)