Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rast produktivity - Productivity growth

Tempo rastu produktivity z jedného obdobia na druhé. Napríklad, ak index produktivity práce je 100 roku 1987 a 103 roku 1988, ročné tempo rastu produktivity roku 1988 vo vzťahu k roku 1987 je 3 %.