Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Renta, ekonomická - Rent, economic

Tento pojem použili v 19. storočí britskí ekonómovia na označenie dôchodku, ktorý získavajú vlastníci pôdy. Celková ponuka pôdy, ktorá je k dispozícii v nejakej krajine alebo na celom svete, je (s menším obmedzením) fixná a dôchodok, ktorý sa platí vlastníkovi pôdy, je renta. Význam tohto pojmu sa často rozširuje na výnos platený každému faktoru, ktorého ponuka je fixná, t. j. každému inputu s dokonale neelastickou, resp. vertikálnou krivkou ponuky.