Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rovnováha (firmy) - Equilibrium (for a business firm)

Stav alebo úroveň outputu, pri ktorej firma maximalizuje svoj zisk zohľadňujúc všetky obmedzenia, ktorým je vystavená, a preto ju nič nepodnecuje zmeniť objem outputu alebo cenu. V štandardnej teórii firmy to znamená, že firma si zvolila objem outputu, pri ktorom sa hraničný príjem práve rovná hraničným nákladom.