Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rozpočtová priamka - Budget line

Priamka ukazujúca kombináciu tovarov, ktorú môže spotrebiteľ s daným dôchodkom nakúpiť za dané ceny. Ak sa na grafe zobrazujú potraviny a odevy, potom každý bod na priamke predstavuje kombináciu potravín a odevov, ktorú možno nakúpiť pri určitej úrovni dôchodku a pri daných cenách. Rozpočtová priamka sa niekedy označuje ako rozpočtové obmedzenie.