Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rozširovanie kapitálu - Capital widening

Tendencia, pri ktorej sa tempo rastu reálnej zásoby kapitálu rovná tempu rastu pracovnej sily (alebo obyvateľstva), takže pomer medzi celkovým kapitálom a celkovou prácou sa nemení. Opakom je prehlbovanie kapitálu.