Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rýchlosť peňazí - Velocity of money

Peniaze vykonávajúce funkciu výmenného prostriedku sa pohybujú od kupujúceho k predávajúcemu, od neho zasa k novému kupujúcemu atd. "Rýchlosť" peňazí sa vzťahuje na "tempo" tohto pohybu. Dôchodková rýchlosť peňazí sa presnejšie definuje ako nominálny GNP delený (priemernou) úhrnnou ponukou peňazí za dané obdobie, čiže V= (P x Q)/M = GNP/M.