Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Sayov zákon trhov - Say's Law of Markets

Teória, podľa ktorej "si ponuka vytvára vlastný dopyt". J. B. Say roku 1803 tvrdil, že nemôže vzniknúť nadmerný dopyt alebo nadmerná ponuka, lebo celková kúpna sila sa vždy presne rovná úhrnnému dôchodku a úhrnnému produktu. Keynes kritizoval Sayov zákon, pričom poukazoval na to, že dodatočný dolár dôchodku sa nemusí nevyhnutne vynaložiť celý (t. j. hraničný sklon k spotrebe sa nemusí rovnať jednej).