Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Spoločenský infraštruktúrny kapitál (niekedy sa nazýva infraštruktúra) - Social overhead capital (sometimes called infrastructure)

Nevyhnutné investície, od ktorých závisí ekonomický vývoj, predovšetkým investície do dopravy, energetiky a spojov. V dôsledku vysokých kapitálových nákladov a nedeliteľnosti spojenej s týmto kapitálom spoločenský infraštruktúrny kapitál vo všeobecnosti závisí od štátneho plánovania a ekonomickej podpory, najmä v rozvojových krajinách.