Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Spotreba - Consumption

V makroekonómii sa spotreba chápe ako celková suma spotrebných výdavkov jednotlivcov alebo krajiny za dané obdobie. Presnejšie povedané, pojem spotreba by sa mal vzťahovať iba na také statky, ktoré sa v tomto období úplne spotrebujú, zužitkujú alebo "zjedia". V praxi však spotrebné výdavky zahŕňajú všetky nakúpené spotrebné statky, z ktorých mnohé majú životnosť oveľa dlhšiu, ako je sledované obdobie - napríklad nábytok, odevy a autá.