Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Spotrebná funkcia - Consumption function

Funkcia vyjadrujúca vzťah celkovej spotreby k úrovni dôchodku. Dôchodok možno vyjadriť ako disponibilný dôchodok (DI) alebo v prípade makroekonomickej spotrebnej funkcie ako hrubý národný produkt (GNP). Často sa uvádza, že k faktorom ovplyvňujúcim spotrebu patrí aj celkové bohatstvo a ďalšie premenné.