Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Stagflácia - Stagflation

Pojem vytvorený začiatkom sedemdesiatych rokov na označenie koexistencie vysokej nezamestnanosti, resp. stagnácie, s pretrvávajúcou infláciou. Jej vysvetlenie treba hľadať predovšetkým v zotrvačnom charaktere inflačného procesu.