Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Štátne transferové platby - Transfer payments, government

Peňažné prostriedky vyplácané vládou jednotlivcovi bez toho, že by sa za ne poskytovali protislužby. Príkladom sú platby na sociálne zabezpečenie a poistenie v nezamestnanosti. Cieľom transferových platieb je zvyčajne zmeniť rozdeľovanie dôchodku tým, že sa pomáha určitým skupinám (napr. chudobným, slepým alebo starým).