Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Substitučný efekt (cenovej zmeny) - Substitution effect (of a price change)

Ak relatívna cena nejakého tovaru klesá, majú spotrebitelia sklon spotrebúvať tohto tovaru viac (čiže "substituovať" iné tovary týmto tovarom) a spotrebúvať tohto tovaru menej, keď sa jeho relatívna cena zvyšuje (čiže "substituovať" tento tovar inými). Tento substitučný efekt cenovej zmeny vedie ku klesajúcej krivke dopytu. Porovnaj s dôchodkovým efektom.