Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Suverenita spotrebiteľa - Consumer sovereignty

Vzniká ako výsledok čistého trhového alebo cenového systému, kde spotrebitelia sú konečnými diktátormi určujúcimi druh a množstvo tovaru, ktorý sa má vyrobiť. Spotrebitelia pôsobia v tomto smere tak, že zvyšujú ceny tovarov, o ktoré majú najväčší záujem; dodávatelia zasa vyrábajú viac týchto tovarov, lebo ich láka predstava vyšších cien a ziskov. Suverenita spotrebiteľa je obmedzená, keď spotrebitelia nemajú k dispozícii úplné informácie, alebo keď sú záľuby spotrebiteľa manipulované reklamou výrobcu.