Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Systém menových kurzov - Exchange rate system

Súhrn pravidiel, mechanizmov a inštitúcií, ktoré umožňujú platby medzi jednotlivými krajinami. Historicky najdôležitejšími systémami menovaných kurzov boli zlatý štandard, bretton-woodsky systém a súčasný systém pružných menových kurzov.