Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Technická a technologická zmena - Technological change

Zavedenie novej výrobnej metódy, ktorá vedie k zdokonaleniu výrobku alebo zníženiu nákladov a tým k zvýšeniu produktivity. Technická a technologická zmena vedie k posunu krivky produkčných možností severovýchodným smerom.