Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Teória náhodného pohybu (objasňujúca ceny na trhu cenných papierov) - Random-walk theory (of stock market prices)

Čoraz častejšie sa nazýva hypotézou efektívneho trhu. Názor, podľa ktorého všetky bežne dostupné informácie sú už zahrnuté do ceny obyčajných účastín (alebo iných aktív). V dôsledku toho nemožno na burze realizovať výhodné obchody, ak vychádzame zo starých, "prekonaných" informácií alebo z informácií, ktoré sú Ľahko dostupné (ako sú cenové pohyby z nedávnej minulosti). Kurzy účastín sa menia, avšak na základe nových informácií. Ak predpokladáme, že šance na splnenie dobrých a zlých správ sú 50:50, potom kurzy účastín budú sledovať "náhodný pohyb", t. j. existuje rovnaká pravdepodobnosť, že sa budú zvyšovať alebo znižovať.