Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Teória portfolia - Portfolio theory

Ekonomická teória, ktorá opisuje, ako racionálni investori rozmiestňujú svoje bohatstvo medzi rozličné finančné aktíva, t. j. ako dávajú svoje bohatstvo do "portfolia". Napríklad, nejaká rodina môže mat portfolio, ktoré tvorí 50 $ v hotovosti, 400 $ na šekovom účte a 2500$ vo vzájomných fondoch na peňažnom trhu.