Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Trh - Market

Mechanizmus, prostredníctvom ktorého kupujúci a predávajúci na seba navzájom pôsobia, aby určili ceny a množstvo tovarov. Niektoré trhy (napríklad trh cenných papierov alebo blší trh) sa konajú na konkrétnych fyzických miestach. Iné trhy sa realizujú pomocou telefónu, alebo sa organizujú prostredníctvom počítačov.