Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Trhová ekonomika - Market economy

Ekonomika, v ktorej sa odpovede na otázky čo, ako a pre koho, týkajúce sa alokácie zdrojov, určujú predovšetkým ponukou a dopytom na trhoch. Pri tejto forme ekonomickej organizácie firmy motivované želaním maximalizovať zisk, nakupujú inputy, vyrábajú a predávajú outputy. Domácnosti, ktoré majú k dispozícii dôchodky svojich výrobných faktorov, idú na trh a určujú dopyt po tovaroch. Vzájomné pôsobenie ponuky firiem a dopytu domácností potom určuje ceny a množstvá tovarov.