Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Trhová moc - Market power

Stupeň, v akom firma alebo skupina firiem môže kontrolovať rozhodnutia o cenách a výrobe v danom odvetví. V podmienkach monopolu disponuje firma vysokým stupňom trhovej moci, kým firmy v dokonale konkurenčnom odvetví nemajú žiadnu trhovú moc. Najviac používaným meradlom trhovej moci je koeficient koncentrácie.