Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Trhový socializmus - Market socialism

Socialistická ekonomika, v ktorej sa väčšina mikroekonomických otázok prenecháva trhovému mechanizmu. Štát síce aj naďalej vlastní väčšinu kapitálu a pôdy a riadi investičnú činnosť, ale o výrobnej technike, tvorbe cien a presnej štruktúre outputu rozhoduje ponuka a dopyt.