Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Tvorba cien pomocou prirážky - Markup pricing

Metóda tvorby cien používaná mnohými firmami v podmienkach nedokonalej konkurencie. Pri tejto metóde sa odhadujú priemerné náklady, ku ktorým sa potom pridáva určité fixné percento. Tak sa napokon dostaneme k cene, ktorá sa účtuje.