Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Úspory z rozsahu - Economies of scale

Rast produktivity alebo pokles priemerných výrobných nákladov, ktorý je dôsledkom zväčšenia veľkosti alebo rozsahu podniku. Napríklad veľká firma môže často dostať pri rozsiahlych nákupoch zľavu, alebo môže rozčleniť svoju ekonomickú činnosť tak, aby dosiahla väčšiu efektívnosť.