Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ústredná banka - Central bank

Štátna inštitúcia (v USA Federálny rezervný systém) zodpovedná za kontrolu ponuky peňazí a úverových podmienok, ako aj za dozor nad finančným systémom, predovšetkým nad obchodnými bankami.