Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Úver - Credit

Použitie cudzích peňažných prostriedkov na základe prísľubu vrátiť tieto prostriedky (spravidla s úrokom) k určitému termínu v budúcnosti. Hlavnými formami sú krátkodobé bankové pôžičky, úvery poskytované dodávateľmi alebo cenné papiere.