Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Verejná voľba - Public choice

Oblasť ekonomickej vedy a politológie, ktorá sa zaoberá tým, ako vlády uskutočňujú proces ekonomickej voľby, t. j. ako sa vo verejnom sektore riešia tri základné ekonomické problémy: čo, ako a pre koho. Teória verejnej voľby sa odlišuje od teórie trhov tým, že zdôrazňuje úlohu, ktorú má pre politikov maximalizácia hlasov pri voľbách, čo kontrastuje s úlohou, ktorú má maximalizácia zisku pre firmy.