Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Verejný statok - Public good

Tovar, z ktorého majú prospech všetci ľudia (nejakej krajiny alebo mesta), a to za náklady, ktoré by vznikli, aj keby sa tento tovar mal zabezpečiť iba pre jednu osobu. Úžitok, ktorý je spojený s verejným statkom, je nedeliteľný, a nikoho nemožno vylúčiť z využívania týchto výhod. Príkladom môže byt opatrenie verejného zdravotníctva, ktoré vedie k likvidácii kiahní. Také opatrenie chráni všetkých a nie iba tých, ktorí platia za očkovanie. To kontrastuje so súkromnými statkami ako je chlieb, ktoré, keď ich spotrebuje jedna osoba, nemôžu byt spotrebované aj niekým iným.