Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Výkaz zisku a strát - Profit-and-loss statement

Pozri výkaz príjmov.