Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Amortizácia (aktíva) - Depreciation (of an asset)

Pokles hodnoty aktíva. Tak v podnikovom účtovníctve, ako aj v účtovníctve národného dôchodku amortizácia predstavuje peňažné vyjadrenie rozsahu, v akom sa kapitál opotreboval v danom období. Amortizácia sa v účtovníctve národného dôchodku označuje tiež ako odpisy pri opotrebovaní kapitálu.