Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Čistiaci sa trh - Clearing market

Trh, na ktorom sú ceny dostatočne pružné, aby veľmi rýchlo vytvárali rovnováhu medzi ponukou a dopytom. Na trhoch, ktoré sa čistia, neexistuje prídelový systém, nevyužité zdroje alebo prevaha dopytu, resp. ponuky. V praxi možno túto predstavu aplikovať na mnohé tovarové a finančné trhy, ale nie na trh práce alebo viaceré trhy produktov.