Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ekonometria - Econometrics

Odbor ekonomickej vedy, ktorý využíva štatistické metódy na meranie a odhadovanie kvantitatívnych ekonomických vzťahov.