Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Elasticita - Elasticity

Pojem, ktorý sa často používa v ekonómii na označenie schopnosti jednej premennej reagovať na zmeny druhej premennej. Napríklad elasticita X vo vzťahu k Y vyjadruje percentuálnu zmenu X na každé 1 % zmeny Y. Hlavné príklady elasticity sa uvádzajú v heslách cenová elasticita dopytu a cenová elasticita ponuky.