Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Elastický dopyt (vzhľadom na cenu) - Elastic demand (with respect to price)

Stav, keď absolútna hodnota cenovej elasticity dopytu je väčšia než 1. To znamená, že percentuálna zmena v požadovanom množstve je väčšia než percentuálna zmena v cene. Elastický dopyt okrem toho znamená, že celkový príjem (cena krát množstvo) rastie, keď cena klesá. Vysvetlenie spočíva v tom, že vplyv rastu požadovaného množstva na celkový dôchodok je väčší ako vplyv poklesu ceny. Opakom je neelastický dopyt.