Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Integrácia, vertikálna a horizontálna - Integration, vertical vs. horizontal

Výrobný proces je celok, ktorý pozostáva z rôznych štádií. Ako príklad možno uviesť ťažbu železnej rudy, na ktorú nadväzuje výroba oceľových ingotov, a na ňu výroba valcovaných plechov a montáž karosérie automobilu. Vertikálna integrácia predstavuje spojenie dvoch alebo viacerých rôznych štádií tohto procesu (napríklad železnej rudy a oceľových ingotov) v jednom podniku. Horizontálna integrácia je kombináciou rôznych jednotiek, ktoré v jednom podniku fungujú v tom istom štádiu výroby.