Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Kvázipeniaze - Near money

Bezrizikové finančné aktíva, ktoré možno ľahko premeniť na peniaze, takže sa približujú skutočným peniazom. Príkladom môžu byt peňažné fondy a pokladničné poukážky.