Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Model multiplikátora - Multiplier model

Makroekonomická teória vypracovaná J. M. Keynesom, ktorá zdôrazňuje význam zmien v autonómnych výdavkoch (osobitne v investíciách, štátnych výdavkoch a čistom vývoze) pri určení zmien v outpute a zamestnanosti. Pozri tiež multiplikátor.