Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Negatívne úspory - Dissaving (negative saving)

Negatívne úspory vznikajú, ak sú výdavky na spotrebné statky v nejakom období vyššie, než disponibilný dôchodok v tomto období. Rozdiel sa financuje z pôžičiek alebo pomocou minulých úspor.