Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Paradox hodnoty - Paradox of value

Paradox spočívajúci v tom, že mnohé životne nevyhnutné statky (napr. voda) majú malú "trhovú" hodnotu, zatiaľ čo mnohé luxusné statky (napr. diamanty), ktoré majú malú "úžitkovú" hodnotu, majú vysokú trhovú cenu. Paradox hodnoty sa vysvetľuje tým, že cena neodzrkadľuje celkovú užitočnosť tovaru, ale jeho hraničnú užitočnosť.