Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Plná zamestnanosť - Full employment

Pojem, ktorý sa používa v mnohých významoch. Pôvodne sa plná zamestnanosť chápala ako tá úroveň zamestnanosti, pri ktorej neexistuje nedobrovoľná nezamestnanosť (alebo existuje len v minimálnom rozsahu). V súčasnosti ekonómovia vychádzajú z koncepcie prirodzenej miery nezamestnanosti, ktorá ukazuje najvyššiu úroveň zamestnanosti udržateľnú v dlhom období.