Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Ponuka práce - Labor supply

Počet pracovníkov (alebo všeobecnejšie počet hodín práce), ktoré sú k dispozícii v nejakej ekonomike. Medzi hlavné faktory, ktoré určujú ponuku práce, patrí obyvateľstvo, reálne mzdy, ako aj spoločenské tradície.