Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Princíp prospechu (pri zdanení) - Benefit principle (of taxation)

Princíp, na základe ktorého by ľudia mali byť zdanení podľa prospechu, ktorý majú z vládnych programov.