Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Rozpočtový deficit - Budget deficit

Prebytok celkových výdavkov štátneho rozpočtu nad celkovými príjmami, do ktorých sa nezahŕňajú pôžičky. Rozdiel (deficit) sa zvyčajne financuje z pôžičiek.