Slovník pojmov

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z

Zmena v dopyte a zmena v požadovanom množstve - Change in demand vs. change in quantity demanded

Zmena v množstve, ktoré chcú kupujúci nakúpiť, vyvolaná z ktoréhokoľvek iného dôvodu (napríklad zvýšením dôchodku, zmenou záľub atd.) ako je zmena ceny, predstavuje "zmenu v dopyte". (V grafickom zobrazení ide o posun krivky dopytu). Ak je napríklad rozhodnutie nakúpiť viac alebo menej tovaru vyvolané zmenou jeho ceny, ide o "zmenu v požadovanom množstve." (V grafickom zobrazení ide o pohyb pozdĺž nezmenenej krivky dopytu.)